Hậu cung - Phượng Hoàng Bay Cao (Chương 15)

Hậu cung - Phượng Hoàng Bay Cao (Chương 15)

Theo thuyết kể lại, Hoàng hậu của Cảnh Thịnh đế Nguyễn Quang Toản là Lê Ngọc Bình, vì không chạy trốn kịp theo chồng khi Gia Long đế tiến quân vào Phú Xuân nên bị kẹt lại Hoàng cung.

Sự lựa chọn cho tín đồ Organic

Sự lựa chọn cho tín đồ Organic

/oldBear&M/ là một cửa tiệm mỹ phẩm đơn thuần hay một không gian đặc biệt để chia sẻ và trải nghiệm những gì tốt nhất cho làn da, cơ thể?

CÙNG NHAU CHIA SẺ

        Gửi Nêm Nêm những cảm xúc của bạn nào. Bài viết Nêm Nêm chọn đăng sẽ có một phần quà nhỏ gửi tặng đến bạn. Lưu ý là tối đa 800 chữ thôi nhé.

Gửi về nemnembook@gmail.com

Tiêu đề: Space_Gửi Nêm Nêm_Tên của bạn

Trong mai ghi rõ Họ & Tên và SĐT nhé.

Bài viết Nêm Nêm chọn đăng sẽ có một phần quà nhỏ gửi tặng đến bạn. Lưu ý là tối đa 800 chữ & 5 hình thôi nhé.

Nêm Nêm xin cảm ơn